Skriftlig spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:237 (2014-2015)
Innlevert: 19.11.2014
Sendt: 19.11.2014
Besvart: 27.11.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): Undertegnede er gjort kjent med at faggrunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet skulle ferdigstilles av Faglig Forum innen 15. april 2014.
Foreligger disse planene, og når har statsråden tenkt at disse skal offentliggjøres?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Med bakgrunn i avklaringer i regjeringens politiske plattform har regjeringen ikke tatt endelig stilling til behovet for å legge fram en oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet nå. Det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet er langt på vei utarbeidet, og vil bli offentliggjort snarlig.