Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:265 (2014-2015)
Innlevert: 25.11.2014
Sendt: 26.11.2014
Besvart: 01.12.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): I forbindelse med at Forsvaret setter rengjøring på anbud, har det kommet fram at Forsvarsbygg ikke får være med i anbudskonkurransen.
Hva skyldes dette?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. november 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om ivaretakelse av Forsvarets behov for renholdstjenester, og Forsvarsbyggs mulighet til å delta i en fremtidig anbudskonkurranse. Forsvarsdepartementet har tatt en beslutning om at Forsvarsbyggs enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret skal opphøre. Forsvaret skal nå kjøpe renholdstjenester i markedet basert på åpen konkurranse, når eventuelle sikkerhets- og beredskapsmessige forhold eller hensiktsmessighetsvurderinger ikke tilsier annet. Samtidig skal nødvendig innkjøps- og fagkompetanse for å ivareta dette overføres fra Forsvarsbygg til Forsvaret. Forsvarsbygg har informert om at de ikke kan delta i den kommende anbudskonkurransen knyttet til renholdstjenester i forsvarssektoren. Bakgrunnen for dette er at de ikke har rammebetingelser for å kunne delta i konkurransen og ei heller opptre som en konkurransedyktig kommersiell aktør innenfor renholdsmarkedet.