Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:268 (2014-2015)
Innlevert: 26.11.2014
Sendt: 26.11.2014
Besvart: 03.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Mener statsråden det er rimelig å forskjellsbehandle beboerne i grendene Galterud og Fulu-Knutsrudgrenda slik at beboerne på Galterud slipper å betale bompenger for å benytte gamle veier mens beboerne i Fulu-Knutsrudgrenda må betale bompenger for å benytte gamle veier?

Begrunnelse

I forbindelse med bygging av E16 gjennom Sør-Odal har det vært flere lokale opprør mot at beboere i grender som ikke skal benytte seg av ny vei likevel skal betale bompenger som går til bygging av E16.
Beboerne på Galterud sør for Glomma i Sør-Odal har nå fått medhold i at de ikke skal behøve å betale bompenger for å benytte gamle veier for å kjøre til Kongsvinger, som er deres nærmeste handelssenter og hvor mange av beboerne arbeider. Dette er positivt.
Imidlertid er det nå blitt signalisert at nye bomstasjoner skal settes opp på nordsiden av Glomma ved Fulu-Knutsrudgrenda. 55 husstander i denne grenda som i hovedsak vil benytte seg av rv 210 og fv 298 vil med disse to nye bomstasjonene måtte betale bompenger for å komme seg til og fra Kongsvinger. Disse beboerne står nå i samme situasjon som beboerne på Galterud gjorde før det ble varslet at bomstasjonene ville bli flyttet: De må betale bompenger for å kjøre på gamle bygdeveier som ikke er blitt oppgradert.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Spørsmålet er i all hovedsak det samme som ble stilt i spørsmål 241 fra stortingsrepresentant Sverre Myrli. Jeg viser derfor til mitt svar på dette spørsmålet.

Lenke til skriftlig spørsmål 241:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=61301