Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:277 (2014-2015)
Innlevert: 27.11.2014
Sendt: 28.11.2014
Besvart: 04.12.2014 av utenriksminister Børge Brende

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Jihadister fra terrororganisasjonen ISIL skal ifølge NRK ha overtatt sykehuset i Tal Abyad i Syria for å behandle skadede IS-krigere. Norske skattepenger brukes gjennom organisasjonen Norwac til sykehuset, som er pusset opp for norske midler.
Hva gjør utenriksministeren for å sikre at norske bistandsmidler ikke brukes til å drive sykehus eller annen virksomhet i Syria og Irak som kontrolleres av ISIL og brukes i deres militære virksomhet i disse landene?

Begrunnelse

Sykehuset skal ha bidratt positivt i regionen før det ble overtatt av ISIL. Det er viktig å ikke kutte bistand til sykehus eller annet som primært hjelper sivilbefolkningen, men det må forhindres at midlene går til terroristene i ISIL. Den siste tiden fremkommer det opplysninger om at det aktuelle sykehuset ikke i realiteten behandler sivile fordi det styres av ISIL som prioriterer egne soldater først og i praksis driver det som et feltsykehus militært.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: ISILs brutale fremrykning fører til store lidelser og enorme humanitære behov. Det er nå ifølge FN 12,2 millioner mennesker i Syria som har behov for humanitær hjelp. Nesten 5 millioner av disse befinner seg i områder av Syria der FN har liten eller ingen tilgang, og opp mot 2,5 millioner av disse bor i områder kontrollert av ISIL.
Frem til juni i år har FN vært forhindret fra å gi humanitær støtte i Syria på tvers av nasjonale grenser til områder utenfor Assad-regimets kontroll. FNs sikkerhetsråd vedtok da resolusjon 2165 som ga mandat til å gjøre dette og dermed nå flere mennesker, spesielt i Nord-Syria. FN er fortsatt avhengig av de internasjonale frivillige organisasjonene for å drive humanitært arbeid i områder av Syria som ikke er kontrollert av syriske myndigheter.
Norge har siden 2012 finansiert frivillige organisasjoner som gir grensekryssende humanitær støtte til områder der FN ikke har hatt tilgang. NORWAC er en av disse aktørene. Da NORWAC innledet prosjektet i Tal Abyad, var området under kontroll av den moderate syriske opposisjonen. ISIL har gradvis tatt over, og har nå kontroll over området.
Utenriksdepartementet forutsetter at norsk hjelp gis i samsvar med de humanitære prinsippene om nøytralitet, uavhengighet og ikke-diskriminering. Det er uakseptabelt dersom det stemmer at et NORWAC-støttet sykehus i Syria kontrolleres av ISIL eller drives etter andre prinsipper enn de rent humanitære.
Vi har bedt NORWAC om en full rapport for å bringe på det rene om opplysningene stemmer. Alle overføringer til sykehuset er stanset i påvente av en konklusjon i saken. Det er en utfordring å få god og verifiserbar informasjon om situasjonen i ISIL-kontrollerte områder. Det er uaktuelt å videreføre finansieringen dersom NORWAC ikke kan skape trygghet for at sykehuset ikke er under ISIL-kontroll.
Utenriksdepartementet har regelmessig kontakt med våre partnere om deres arbeid i regionen, der vi også får informasjon om deres risiko- og sikkerhetsvurderinger og rutiner. Organisasjonene er pålagt å varsle UD umiddelbart ved sikkerhetsbrudd og å følge de humanitære prinsippene i deres arbeid. Vi vil fortsette å ha nær kontakt med de humanitære aktørene om dette i tiden fremover og fortløpende redegjøre for premissene for støtte.