Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:291 (2014-2015)
Innlevert: 01.12.2014
Sendt: 02.12.2014
Besvart: 10.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helge Orten (H)

Spørsmål

Helge Orten (H): Hvordan har bevilgningene til vedlikehold og fornying over statsbudsjettet utviklet seg i perioden 2006-2015?

Begrunnelse

Regjeringen har økt midlene til drift og vedlikehold kraftig siden regjeringsskiftet, slik at forfallet på riksvegnettet for første gang på flere tiår reduseres i statsbudsjettet for 2015.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Lenke til svar med tabell i pdf-format