Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:294 (2014-2015)
Innlevert: 01.12.2014
Sendt: 01.12.2014
Besvart: 09.12.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): I Dagsnytt 18 onsdag 26. november sa kommunalministeren at kommunerammen for 2015 øker med 7,8 mrd.
Hvordan har departementet regnet seg fram til denne summen?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I Prop. 1 S (2014–2015) foreslo Regjeringen en vekst i samlede inntekter til kommunesektoren på 6,2 mrd. kroner. Veksten er regnet fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2014. Budsjettavtalen med samarbeidspartiene gjør at de samlede overføringene til kommunesektoren øker med 1,6 mrd. kroner ift. statsbudsjettet. Det vil si at samlede inntekter for kommunesektoren øker med 7,8 mrd. kroner i 2015.