Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:298 (2014-2015)
Innlevert: 02.12.2014
Sendt: 02.12.2014
Besvart: 08.12.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 fremhever statsråden arbeidet med ny IKT-plattform for produksjonstilskudd (eStil) som ett av de ti viktigste forenklingstiltakene. I Prop. 28 S (2014-2015) fremgår det at statsråden ikke er kommet skikkelig i gang med arbeidet og at fremdrifta i prosjektet er usikker.
Hvilke faktorer forsinker prosjektet, og når er beste anslag på ferdigstillelse?

Begrunnelse

Statsråden har ikke tidligere kunnet tallfeste effekten av sine såkalte forenklingstiltak. Det vises til svar på skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:802 (2013-2014).
I Prop. 28 S fremgår det følgende om (eStil):

"Grunna fleire faktorar kjem ikkje Landbruksdirektoratet så langt i dette arbeidet som førespegla for løyvinga inneverande år. Framdrifta for prosjektet er usikker."

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Ved jordbruksoppgjøret 2014 ble det avsatt midler til å starte arbeidet med ny IKT-plattform for produksjonstilskudd (eStil). Landbruksdirektoratet startet arbeidet høsten 2014, og ny løsning vil etter planen tas i bruk sommeren 2017. Ny løsning skal gi bedre driftssikkerhet og økt effektivitet i forvaltningen. Dette vil også kunne gi en mer brukervennlig forvaltning.
På grunn av at sentrale elementer i regelverket skal utredes fram til jordbruksoppgjøret 2015, er det ikke satt i gang utvikling i 2014, men øvrige forberedelser går som planlagt. Kostnadsanslag for prosjektet er ikke endret, men kostnadene vil forskyve seg mellom kalenderår, slik som omtalt i Prop. 28 S (2014-2015). Planlagt dato for ferdigstillelse av prosjektet er heller ikke endret.