Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:302 (2014-2015)
Innlevert: 02.12.2014
Sendt: 03.12.2014
Besvart: 09.12.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva blir veksten i kommunenes og fylkeskommunenes reelle frie og samlede inntekter for 2015 som et resultat av budsjettforliket?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Etter budsjettforliket blir realveksten i samlede inntekter i 2015 for kommunesektoren 7,8 mrd. kroner. Veksten er regnet fra nivået i revidert nasjonalbudsjett. Av dette er 4,7 mrd. kroner frie inntekter, fordelt med 4,1 mrd. kroner til kommunene og 0,6 mrd. kroner til fylkeskommunene. Departementet har ikke anslag på hvordan samlede inntekter fordeler seg mellom kommuner og fylkeskommuner.