Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:303 (2014-2015)
Innlevert: 03.12.2014
Sendt: 03.12.2014
Besvart: 10.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Taxi er en viktig del av kollektivtilbudet. I denne sammenheng kan det fremstå som urimelig at taxi ikke har en generell adgang til å kunne benytte kollektivfelt. Flere byer nekter taxi å kjøre i felt for kollektivtrafikk.
Vil statsråden vurdere å gi taxi generell adgang til å benytte kollektivfelt?

Begrunnelse

Taxinæringen er en viktig del av kollektivtilbudet. Det er derfor urimelig at man i noen områder ikke tillater taxi å bruke kollektivfeltene. Ofte kan kollektivfeltene være lite benyttet samtidig som at taxi må stå i kø sammen med vanlige personbiler. Når man velger kollektivt, som buss eller taxi, bør det legges til rette for at man kan komme raskt frem til bestemmelsesstedet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Skiltforskriften åpner for to ulike måter å regulere kollektivfelt på; kun for buss (skilt 508.1) eller for buss og taxi (skilt 508.2).
Regulering og skilting av kollektivfelt er basert på en konkret vurdering av trafikksikkerhet, trafikkapasitet og – avvikling på stedet. I noen tilfeller kan derfor løsningen bli å utelate taxi fra kollektivfeltet. Et eksempel her er Bjørvika i Oslo, der taxi tillatt i alle kollektivfelt unntatt en mindre strekning i Dronning Eufemias gate. Strekningen går gjennom et holdeplass-område, der det skal gå et stort antall busser. På nevnte strekning tillates heller ikke elektrisk motorvogn.
Jeg vil i nær fremtid legge opp et møte med landets største byer og de lokale kollektivselskaper om bruk av kollektivfeltene, hvor også adgang for taxi vil bli tema.