Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:304 (2014-2015)
Innlevert: 03.12.2014
Sendt: 03.12.2014
Besvart: 08.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Kan statsråden bekrefte at justis- og beredskapsdepartementet aldri kommer til å godkjenne forslag om nedlegging av Slidreøya fengsel i Vestre-Slidre?

Begrunnelse

Til NRK Hedmark og Oppland sier Stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen at "regjeringen aldri kommer til å godkjenne forslaget om å lege ned fengselet i Vestre Slidre". Kriminalomsorgen har fått pålegg om å spare inn omlag 70 millioner kroner. 10 av disse skal hentes i region øst. Ett av forslagene til innsparing er å legge ned 25 soningsplasser ved Slidreøya for å effektivisere driften. Slidreøya sysselsetter i dag 16 årsverk og er en viktig arbeidsplass i distriktet. Ordfører er fortvilet over forslaget som kommer i ei tid der de ser på utvidelsesmuligheter for fengselet pga. nasjonal mangel på soningsplasser. Selv de innsatte sjøl er i mot forslaget og mener soning ved Slidreøya er unikt og viktig for å unngå at de begår ny kriminalitet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Tilstrekkelig soningskapasitet er helt avgjørende for god straffegjennomføring og Regjeringen er opptatt av å øke kapasiteten ved å bygge flere fengselsplasser der det er behov.
Det er imidlertid nødvendig å vurdere kapasitetsbehovet i en helhetlig sammenheng. Derfor vil Regjeringen om kort tid legge frem en melding til Stortinget med en utviklingsplan for kapasiteten i kriminalomsorgen. Meldingen vil gi et samlet bilde av kapasitetsutfordringene og hvilke tiltak som bør prioriteres. Det er allerede satt i gang en konseptvalgutredning (KVU) for straffegjennomføringskapasitet på Østlandet.