Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:309 (2014-2015)
Innlevert: 04.12.2014
Sendt: 04.12.2014
Besvart: 15.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Oslo Sentralbanestasjon er landets største trafikknutepunkt der titusener av mennesker ferdes tidlig og sent. Rom eiendom har i lang tid forsøkt å ta opp at det har etablert seg et ungdomsmiljø på Oslo S som stadig skaper alvorlige voldssituasjoner og utrygghet for reisende og ansatte. Ifølge de som jobber med dette har politiet lite synlig nærvær, og har ofte lang utrykningstid når det slås alarm.
Vil justisministeren sette seg nærmere inn i situasjonen og forsikre seg om at politiet vil stille opp på en aktiv måte framover?

Begrunnelse

Det har i lang tid vært en utfordring å skape trygghet på Oslo S, og Rom Eiendom har engasjert seg bredt i dette ved både å hyre inn et betydelig antall vektere, samarbeide med frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon, holde nær kontakt med politiet og forsøke å få Oslo kommune til å være med på å jobbe med ungdomsmiljøet der.
Likevel har antall voldsepisoder og ungdommer som henger rundt i voldspregede miljøer, vært økende det siste året. Det kan handle om opptil hundreogfemti personer på kveldene i helgene, og det er all grunn til å ta dette alvorlig. En del av de som henger der har vist at de endog ikke respekterer vekterne, og disse er gjentatte ganger blitt utsatt for trusler og angrep.
Politiet hadde for noen år siden en post inne i publikumshallen hvor de var godt synlige, og en del av stasjonsmiljøet.
I dag er imidlertid politiposten plassert ute på sjøsiden av Oslo S, hvor de er mindre synlige og tilstedeværende, særlig på kveldstid når behovet er størst.
Jeg har forståelse for at justisministeren ikke skal detaljstyre politiets prioriteringer og innsats. Men utviklingen på Oslo S er såpass alvorlig og viktig for samfunnet og hverdagsberedskapen mot vold, at jeg håper justisministeren vil vie dette oppmerksomhet og sette seg nærmere inn i hvordan politiet vil ta tak i situasjonen framover. Dette må selvsagt skje i samarbeid med eierne, vekterne, frivillige organisasjoner og kommunen, men slik situasjonen er blitt, er man avhengig av at politiet gjør en aktiv innsats.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er opplyst fra politimesteren i Oslo at Oslo S og nærområdet er et prioritert satsningsområde for politiet. Distriktet kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra Rom
Eiendom om situasjonen ved Oslo S. Daglig blir stasjonen og området rundt patruljert med synlige uniformerte polititjenestemenn. Politiet patruljerer også gjennom
jernbanestasjonen. Det er en nedgang i den registrerte kriminaliteten i dette området.
Oslo politidistrikt har videre opplyst at de har dialog med Kirkens bymisjon, og at Kirkens bymisjon har et bemannet kontor inne på Oslo S (Sporet). Tilbakemelding fra Kirkens bymisjon skal samsvare med Oslo politidistrikts oppfatning om at det ikke er økning i et etablert ungdomsmiljøet ved Oslo S.
Politidistriktet har videre vært i dialog med leder for uteseksjonen i Oslo kommune, som opplyser at det er noen utfordringer med enkelte ungdommer som oppholder seg på Oslo S. Disse blir fulgt opp av Uteseksjonen i samarbeid med politiet. Uteseksjonen opplyser til Oslo politidistrikt at det til tider kan være en del ungdommer i området til enkelte tidspunkt, men det meste av det er ungdom som ikke skaper store utfordringer ved Oslo S. Uteseksjonen har hatt noe ekstrabemanning i helgene for å følge opp de problemene som ble beskrevet av Rom eiendom, men fant ut etter kort tid at dette ikke var nødvendig.
Oslo politidistrikt har også regelmessige møter med områdeleder fra Vekterselskapet (NOKAS).
Politimesteren i Oslo har iverksatt en helhetlig og langsiktig innsats opp mot all type kriminalitet i de åpne rusmiljøene i Oslo. Dette er i tett samarbeid med Oslo kommune og mange av de sentrale frivillige organisasjonene i byen. Politidistriktet har faste polititjenestemenn (omlag 35) ved egen politipost ved Oslo S (sjøsiden). Oslo politidistrikts prioriterte strategiske områder er som følgende:

- Synlig og tilgjengelig politi
- Forebygge barne- og ungdomskriminalitet
- Forebygge og bekjempe kriminelle gjengstrukturer
- Forsterke innsats mot vinningskriminalitet
- En by uten åpenlyse bruker- og omsetningssteder av narkotika
- Forebygge og bekjempe voldtekt
- Beredskap for å håndtere større hendelser

Jeg legger til grunn at politiet i Oslo følger disse forholdene nøye også i fremtiden.