Skriftlig spørsmål fra Pål Yasin Ezzari (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:336 (2014-2015)
Innlevert: 09.12.2014
Sendt: 10.12.2014
Besvart: 15.12.2014 av utenriksminister Børge Brende

Pål Yasin Ezzari (SV)

Spørsmål

Pål Yasin Ezzari (SV): Vil Norge vurdere tiltak som kan gjøre partene i fredsforhandlinger mellom Israel og Palestina mer likestilte, eventuelt hvilke tiltak?

Begrunnelse

Ubalansen i makt mellom Israel og Palestina er et viktig hinder for å forhandle frem en løsning på konflikten. Sommerens krig i Gaza understreket nok en gang hvor mye det haster å finne en løsning. Forslaget fra SV som handler om å anerkjenne en palestinsk stat er etter undertegnedes syn et eksempel på et tiltak som kan være med på å bidra til å utjevne det ubalanserte forholdet mellom de to partene.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det langsiktige norske engasjementet i Midtøsten har som mål å skape en fredelig løsning på konflikten mellom israelere og palestinere i tråd med delingsplanen fra 1947 og to-statsløsningen. Siden Oslo-avtalen har Norge som leder av giverlandsgruppen (AHLC) ledet an i arbeidet for å bygge et institusjonelt fundament og et bærekraftig økonomisk grunnlag for driften av den fremtidige palestinske staten. Norge har gjennom dette arbeidet blant annet bidratt til å styrke offentlige tjenester, bedre styringsevnen og heve den forvaltningskapasiteten som skal til for å ta statsbærende ansvar. Statsbyggingsprosjektet står helt sentralt for å utjevne det ubalanserte forholdet rent institusjonelt mellom partene. Norge har lagt vekt på å støtte palestinernes oppbygging av et forhandlingssekretariat, til kompetansebygging innenfor relevante felt, og til en serie studier og dialoger for å belyse og utrede de spørsmålene det forhandles om. Norge støtter også at palestinerne har representasjon i alle internasjonale fora hvor dette er viktig for å styrke deres sak internasjonalt. Sammen med et flertall europeiske land stemte Norge i 2012 for en oppgradert status for Palestina i FNs generalforsamling og oppgraderte samtidig palestinernes representasjon i Norge. Norge stemmer hvert år for en rekke resolusjoner i ulike FN-organer som bidrar til å styrke palestinerne og oppmuntre dem til videre forhandlinger. Norsk bistand og norsk rolle i AHLC-sammenheng er av betydning for å utjevne ubalansen i forhandlingene. Norge setter også pris på den rollen USA spiller og det initiativet utenriksminister Kerry har tatt for å føre partene sammen i forhandlinger. Det er ikke regjeringens syn at en norsk anerkjennelse av Palestina på det nåværende tidspunktet vil bidra positivt til at forhandlingene gjenopptas.