Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:341 (2014-2015)
Innlevert: 10.12.2014
Sendt: 11.12.2014
Besvart: 18.12.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Viser til brev med referanse 14/4671- med svar på spørsmål om endringer i barnetillegget til mottakere av uføretrygd. Fra 1. januar 2015 vil det gjelde nye regler. Det mest relevante vil derfor være en sammenligning som i det nevnte svaret men med utgangspunkt i 2015-reglene, slik at en sammenligner den faktiske situasjonen i 2015 med og uten endringene i barnetillegget. Ber også om at tabellen ikke stanses på 35 000 kroner, men fortsetter slik at alle kutt synliggjøres.
Hvordan vil tallene da se ut?

Begrunnelse

I brevet stilles følgende spørsmål:

"Viser til regjeringens avtale med KrF og Venstre om kutt i uføres barnetillegg. Jeg ber om en oversikt over hvor mange barn som taper på det foreslåtte kuttet i barnetillegget når de rangeres i grupper etter størrelsen på tapet, med intervall på 1 000 kroner, altså en oversikt over hvor mange som taper henholdsvis 1 000 kroner, 2 000 kroner, og så videre."