Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:343 (2014-2015)
Innlevert: 11.12.2014
Sendt: 11.12.2014
Besvart: 18.12.2014 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Vil regjeringen støtte videreføringen av det humanitære initiativet ved å signalisere norsk økonomisk og politisk støtte til Sør-Afrika for gjennomføring av neste konferanse, samt ta initiativ til opprettelse av en kjernegruppe med land som kan sikre videre framdrift innen det humanitære initiativet?

Begrunnelse

Det har nå blitt gjennomført tre konferanser om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Mye takket være norsk lederskap er de humanitære konsekvensene nå oppe på den internasjonale dagsorden. Statene er enige om at risikoen ved atomvåpen er for høy og at konsekvensene ved bruk vil være fatale. Det er svært viktig at denne prosessen videreføres. I forrige ukes konferanse i Wien signaliserte Sør-Afrika i sitt innlegg at de vurderer å invitere til neste konferanse, men Sør-Afrika trenger visshet om økonomisk støtte for å kunne ta den beslutningen. Videre er det pekt på behovet for at en kjernegruppe av land tar spesielt ansvar for å sikre videre framdrift innen det humanitære initiativet.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Konferansen i Wien om de humanitære konsekvensene av kjernevåpen var vellykket. Konferansen samlet nærmere 160 land om det humanitære initiativet, inkludert for første gang også Ikke-spredningsavtalens (NPT) kjernevåpenmakter USA og Storbritannia. Konferansen brakte en rekke substansielle og faktabaserte bidrag inn i debatten. Dette utdyper det humanitære initiativet slik det ble lansert i Oslo i mars 2013. Norge arbeider aktivt for at tilsynskonferansen for NPT i New York i april/mai 2015 skal bli så konstruktiv som mulig, og vil sammen med andre land bringe konklusjonene fra de humanitære konferansene dit. Temaet humanitære konsekvenser vil være på dagsordenen også etter tilsynskonferansen og Norge vil videreføre sitt aktive engasjement. Regjeringen vil gi støtte til Sør-Afrika, dersom de beslutter å invitere til en ny konferanse basert på grunnlaget fra Oslo-konferansen. I sitt innlegg på Wien-konferansen pekte imidlertid også Sør-Afrika på tilsynskonferansen for NPT i april/mai 2015 som det neste naturlige møtested hvor humanitære konsekvenser av kjernevåpen kan drøftes. Norge vil arbeide aktivt med det humanitære initiativet frem mot NPTs tilsynskonferanse. Gjennom den faktabaserte tilnærmingen som Norge har stått i spissen for, har vi kommet videre etter forrige tilsynskonferanse i 2010.