Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:370 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 16.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Viser til svar 09.12.2014 (Dok. 15:294).
På hvilke poster fordeler de 1,6 mrd. kronene i økte overføringene til kommunesektoren seg?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Vedlagt en oversikt over fordelingen av økningen i samlede inntekter til kommunesektoren etter budsjettavtalen. Det tas forbehold om mindre endringer etter behandlingen i fagkomiteene.

Vedlegg til svar: