Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:372 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 16.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I en skjønnsrettssak om ekspropriasjon har en kvinne i Bergen fått penger til kjøp av ny bolig på 80 kvm til tross for at boligen som eksproprieres er på rundt 180 kvm. I begrunnelsen viser retten blant annet til at kun én etasje skal regnes med, fordi eieren har problemer med å gå i trapper. Her mister et menneske hjemmet sitt, men det gis ikke erstatning tilsvarende hele huset.
Mener statsråden dette er en rimelig fortolkning av lovverket, og vil statsråden ta initiativ til en endring dersom lovfortolkningen er riktig?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg kan som statsråd ikke gå inn i konkrete enkeltsaker som står for domstolene. Generelt er utgangspunktet at verdsettelsen av en eiendom som skal eksproprieres, skal skje på grunnlag av den vanlige salgsverdien, eller av eiendommens bruksverdi, dersom denne er høyere enn salgsverdien. Først dersom utgiftene til gjenkjøp av ny eiendom til tilsvarende bruk er høyere enn både salgs- og bruksverdien, og gjenkjøp må regnes som nødvendig for at eieren skal holdes skadesløs, er det aktuelt med erstatning på grunnlag av gjenkjøp. Loven åpner her således bare for utgifter til gjenkjøp av annen eiendom til tilsvarende bruk som før ekspropriasjonen. Jeg viser her til ekspropriasjonserstatningsloven §§ 4 og 7.
Jeg kjenner heller ikke til hvilke forutsetninger denne skjønnssaken bygger på, eller hvilke konkrete vurderinger retten har gjort, og jeg kan som nevnt heller ikke gå inn i saker som står for domstolene. Det er ut fra dette ikke riktig av meg å si noe om hvorvidt det foreligger behov for lovendringer.