Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:386 (2014-2015)
Innlevert: 17.12.2014
Sendt: 18.12.2014
Besvart: 23.12.2014 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hva er begrunnelsen for at Norge reduserer bevilgningene til humanitær nødhjelp?

Begrunnelse

Regjeringen har i budsjettene for både 2014 og 2015 redusert bevilgningen til humanitær nødhjelp sammenliknet med regnskapet for 2013. Vi har nå fire store humanitære kriser internasjonalt, definert til nivå 3 av FN. Og det er store og udekkede behov. Det må reflekteres i statsbudsjettet.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Som følge av de store humanitære behovene har regjeringen prioritert økning av de humanitære budsjettene. Samlet bevilgning i saldert budsjett for de humanitære kapittelpostene har økt fra 2,8 milliarder i 2013 og 2,9 milliarder i 2014 til over 3,3 milliarder i 2015.
I statsbudsjettet for 2015 foreslo regjeringen å øke det humanitære budsjettet med 427 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2014. I statsbudsjettet for 2015 er i tillegg den øremerkede bevilgningen til Verdens matvareprogram (WFP) økt med 42 millioner kroner til 212 millioner.
I budsjettet for 2014 foreslo regjeringen en bevilgning til humanitær nødhjelp på samme nivå som i budsjettforslaget fremlagt av Stoltenberg II-regjeringen.
Under denne regjeringen er bevilgningene til humanitær nødhjelp i tillegg økt i nysalderingen for 2013 (220 millioner kroner), i revidert nasjonalbudsjett for 2014 (166,6 millioner kroner) og i nysalderingen for 2014 (219,3 millioner kroner).