Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:397 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 18.12.2014
Besvart: 08.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvor stor mersøknad hadde Kulturrådet i 2014?

Begrunnelse

I forbindelse med omlegging av poster på statsbudsjettet og flytting til post 55 for Kulturrådet er det for videre arbeid interessant å ha bakgrunnstall på hvordan søketilgangen til Kulturrådet vært ift. hvor mye som er tildelt.