Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:413 (2014-2015)
Innlevert: 19.12.2014
Sendt: 22.12.2014
Besvart: 15.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil statsråden sørge for en snarlig løsning slik at befolkningen på Strandlykkja får en unntaksordning frem til alternativ veiforbindelse er på plass?

Begrunnelse

Lokalbefolkningen på Strandlykkja i Stange i Hedmark har ingen alternative vegalternativ til nye E6 når de skal ut på lokale gjøremål. Alternativ bilveg for lokalkjøring, som forutsettes å være på plass i slike tilfeller, vil ikke være på plass før i 2016. Disse er da stengt inne av bomstasjonen og må betale mellom 3 000- 5 800 kr i bompenger i måneden for kjøring i lokaldistriktet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Statens vegvesen opplyser at Strandlykkja vel har søkt om fritak for betaling av bompenger fram til lokalvegen åpnes for trafikk høsten 2016. Strandlykkja vel viser til at lokalbefolkningen fram til ferdigstillelse av lokalvegen må benytte E6 og dermed betale bompenger for å komme til kommunesenter, skole, barnehage osv.
Statens vegvesen behandler nå søknaden som en klage på takstvedtaket. Vegvesenet vil i den forbindelse vurdere en egen ordning for lokalbefolkningen på Strandlykkja ved kjøring gjennom bomstasjonen på delstrekningen Akershus grense – Skaberud fram til lokalvegen åpnes for trafikk. Saken vil deretter bli oversendt Samferdselsdepartementet for endelig avgjørelse. Jeg har tidligere uttalt at denne saken skal løses til det beste for lokalbefolkningen og jeg legger opp til en rask avklaring.