Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:423 (2014-2015)
Innlevert: 22.12.2014
Sendt: 22.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Finnes det planer for oppussing av Leira stasjon på nedlagte Valdresbanen eller er det aktuelt å selge bygningen?

Begrunnelse

Stasjonsbygningen ved Leira stasjon på nedlagte Valdresbanen er fortsatt i statens eie gjennom det NSB-eide selskapet ROM Eiendom. Under et besøk på stedet nylig kunne jeg med selvsyn se at stasjonsbygningen ikke er i særlig god forfatning og ikke tar seg godt ut for omgivelsene.
I følge den næringsdrivende som leier bygningen av ROM Eiendom har han ytret ønske om å kjøpe eiendommen for så å sette den i stand, men har ikke kommet noen vei med saken.
Dersom ROM Eiendom fortsatt skal sitte med denne eiendommen bør den åpenbart rehabiliteres og pusses opp. Et alternativ er å selge eiendommen ettersom det åpenbart kan stilles spørsmål ved hva NSB/ROM Eiendom skal med en stasjonsbygning på en banestrekning der rutetrafikken ble innstilt for mer enn 25 år siden.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Rom Eiendom eier og forvalter Leira stasjonsbygning og stasjonsområde, som er en del av Valdresbanen. Sporet er i dag fjernet forbi Leira. Stasjonen står på Rom Eiendom sin liste over bygg som skal selges eller rives. I påvente av mulige tiltak fra Statens vegvesen for å utbedre E16 på strekningen Bjørgo – Fagernes (forbi Leira stasjon) som ev. ville medført rivning av stasjonen, er investeringene holdt på et minimum. I løpet av 2014 ble det avklart at det ikke foreligger konkrete planer som gjør det aktuelt for Statens vegvesen å innløse eiendommen Leira stasjon.
Rom Eiendom opplyser at de har hatt dialog med lokale krefter og politikere angående framtidig bruk av stasjonsbygget, men at det så langt ikke har kommet frem noen klare og konkrete ønsker. Det er i dag en leiekontrakt for deler av arealet i stasjonsbygningen. Denne kontrakten utløper 30. januar 2015.
Rom Eiendom opplyser videre at selskapet i 2015 vil innhente takster og klargjøre bygget og tomten for salg.