Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:429 (2014-2015)
Innlevert: 05.01.2015
Sendt: 06.01.2015
Besvart: 13.01.2015 av utenriksminister Børge Brende

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Kan utenriksministeren fortelle hva status er i forbindelse med saken til den dødsdømte nordmannen i Kongo, hvordan dialogen med de relevante kongolesiske myndigheter går, og hvor man står i forhold til den strategi/plan UD har om å få til en løsning?

Begrunnelse

Gjennom mediene kan man med jevne mellomrom lese om den dødsdømte nordmannen sin situasjon i Kongo. Inntrykket er at situasjonen er låst og ikke beveger seg i retning mot en løsning.
Samtidig melder pårørende om nordmannens forverrede helsetilstand som etter deres oppfatning er prekær og akutt. Det er usikkerhet om hans tilgang til medisinsk behandling, samt om grunnleggende menneskerettigheter blir brutt under hans soning.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norske myndigheter har fulgt denne langvarige og kompliserte saken tett siden nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French ble pågrepet i Den demokratiske republikken Kongo i mai 2009.
Gjennom hyppige besøk hos den innsatte og kontakt med pårørende er Utenriksdepartementet løpende kjent med situasjonen til French i fengselet. Det er all grunn til bekymring for hans helsetilstand.
De helsemessige, humanitære og menneskerettslige sider av saken tas jevnlig opp med kongolesiske myndigheter. Det understrekes i disse møtene at ansvaret for å ivareta Joshua French’ helse og sikkerhet ligger hos kongolesiske myndigheter.
UD har lenge arbeidet for en løsning som innebærer at French kan overføres til Norge. Selv om dette arbeidet ennå ikke har resultert i overføring til Norge, kan situasjonen ikke beskrives som fastlåst.
I desember 2014 ble en ny regjering utnevnt i Kinshasa. Utenriksdepartementet viderefører dialogen med relevante medlemmer av stats- og regjeringsapparatet, med sikte på å komme til enighet om en løsning.
Ettersom Joshua French både er norsk og britisk statsborger, arbeider departementet også tett sammen med britiske myndigheter om saken.
Saken har vært tatt opp på høyt politisk nivå av både tidligere og nåværende regjering. Jeg har ved en rekke anledninger tatt den opp med utenriksminister Tshibanda, og statsministeren har drøftet den direkte med president Kabila.