Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:450 (2014-2015)
Innlevert: 13.01.2015
Sendt: 14.01.2015
Besvart: 21.01.2015 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil utenriksministeren reagere overfor Saudi-Arabia på at Raif Badawi utsettes for piskeslag i full offentlighet, fordi han har oppfordret til ytringsfrihet?

Begrunnelse

Verden har vist sin avsky mot terroren som fant sted i Frankrike i forrige uke, og som oppfattes som en alvorlig trussel mot ytringsfriheten. Onsdag fordømte Saudi-Arabia angrepene på Charlie Hebdo. Fredag ga de Raif Badawi 50 piskeslag for å oppfordre til ytringsfrihet. Hver fredag i 20 uker skal han piskes, til han er pisket 1000 ganger.
Saudi-Arabia strammet grepet om befolkningens frihet under den arabiske våren av frykt for at det samme opprøret skulle skje der. Badawi ble fredag pisket på torget, et offentlig sted, trolig for at det skal virke enda mer avskrekkende på befolkningen. Saudi-arabiske myndigheter velger å piske en som er dømt for å bruke ytringsfriheten sin, mens de samtidig sender ut en melding om at de fordømmer angrepene i Paris. Selv om pisking ikke kan sammenliknes med terroren i Paris, så er holdningen til ytringsfriheten den samme.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Dommen mot den saudiske menneskerettighetsforkjemperen Raif Badawi er opprørende. Badawi er dømt til ti års fengsel og 1.000 piskeslag for å ha ytret seg om aktuelle spørsmål i det saudiske samfunnet. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Norge tar derfor på det sterkeste avstand fra både dommen og saudiske myndigheters iverksettelse av straffen mot Badawi.
Dessverre er denne saken en del av et større bilde. Utviklingen på menneskerettighetsområdet i Saudi-Arabia er bekymringsfull. Dette har vi gitt uttrykk for ved flere anledninger, både direkte overfor saudiske myndigheter og multilateralt, som i FNs menneskerettighetsråd. Vi har konsekvent oppfordret saudiske myndigheter til å etterleve internasjonale menneskerettighetsnormer. Det er myndighetenes ansvar å påse at disse rettighetene ikke brytes. Det er også deres ansvar å sørge for at menneskerettighetsforsvarere får utføre sitt arbeid uten å risikere straff og forfølgelse.
Vi følger tett spørsmål knyttet til ytrings- og organisasjonsfrihet, kvinners stilling, fremmedarbeidernes situasjon samt den utstrakte bruken av dødsstraff som straffemetode. Vi har også protestert mot brutale avstraffelsesmetoder som pisking.
Utenriksdepartementet har fulgt saken mot Badawi over lengre tid. Vi har tatt den opp med saudiske myndigheter, andre land og menneskerettighetsorganisasjoner. Nylig tok vi igjen opp Badawis sak med Saudi-Arabias ambassade i Oslo. Vår ambassadør i Riyadh vil fremføre en tilsvarende protest overfor den offentlige menneskerettighetskommisjonen i Saudi-Arabia. Samtidig vil vi be om status for iverksettelsen av dommen i lys av meldinger om at piskingen ikke ble gjennomført 16. januar. Vi vil fortsette å følge denne saken nøye fremover.
For øvrig viser jeg til mitt svar til representanten om samme sak i juni 2014.