Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:453 (2014-2015)
Innlevert: 14.01.2015
Sendt: 15.01.2015
Besvart: 16.01.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan forstår og praktiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet habilitetsregelverket?

Begrunnelse

I Sagat 13. januar fremkommer følgende:

"Statssekretær Anne Karin Olli opplyser innledningsvis i epost-utvekslingen at hun er i familie med snuhavnas styreleder, Per Arve Amundsen, og erklærer seg derfor inhabil i saken. Olli sier likevel at hun skal diskutere saken med de andre i politisk ledelse innenfor KMD."

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det fremgår av forvaltningsloven § 6 når en offentlig tjenestemann er inhabil. Tjenestemannen skal da avstå fra å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse i saken. Det er vedkommende selv som avgjør om han eller hun er inhabil, jf. § 8. Når en statssekretær er inhabil, er det som regel en av de andre statssekretærene som overtar saken, alternativt statsråden selv.
I dette konkrete tilfellet mottok statssekretær Anne Karin Olli en sms om snuhavnprosjektet i Porsanger. Hun svarte umiddelbart – allerede på den første henvendelsen – at hun er inhabil til å behandle saken. Når Olli samtidig signaliserte at hun skulle diskutere saken med de andre i politisk ledelse, handlet det om å finne en løsning på hvem som skulle behandle saken når hun selv er inhabil. Hun tok kontakt med meg, og jeg besluttet at statssekretær Jardar Jensen skulle overta saken.
Olli har ikke gått inn i realitetene i saken. Det går klart frem av sms-utvekslingen, hvor det blant annet heter:

"Hei igjen. Siden jeg er inhabil så kan ikke jeg gå inn i realitetene i saken. Derfor må dere henvende dere skriftlig til politisk ledelse i KMD. Jeg tenker at statssekretær Jardar Jensen er rett person."

Olli har sørget for å få journalført sms-ene i saken, og departementet har gitt innsyn i hele utvekslingen.
Statssekretær Olli har med andre ord opptrådt ryddig og fullt ut i tråd med regelverket.