Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:460 (2014-2015)
Innlevert: 15.01.2015
Sendt: 15.01.2015
Besvart: 21.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvilke konkrete kontakter i form av telefoner, brev og møter har det vært mellom irakiske og norske myndigheter etter regjeringsskiftet for å få til en avtale om retur for Mulla Krekar?

Begrunnelse

Justisministeren sier til VG Nett 15.01.15:
"Det har vært utstrakt kontakt mellom norske og irakiske myndigheter for å få til en avtale om retur av Krekar innenfor de rammene menneskerettighetene setter. Dette arbeidet fortsetter med sikte på å få til en slik avtale, men det er krevende."
Det er ønskelig med en kronologisk oppsatt oversikt over de kontakter som har vært med irakiske myndigheter om saken etter regjeringsskiftet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg kan bekrefte at det etter regjeringsskiftet har vært kontakt mellom norske myndigheter og irakiske myndigheter om retur av Najmuddin Faraj Ahmad (mullah Krekar) til Irak.
Mot slutten av 2013 hadde statssekretær Himanshu Gulati et lunsjmøte med den irakiske ambassadøren i Norge hvor dette var et tema.
Videre har Utenriksdepartementet (UD) tatt opp Krekar-saken i alle møter der det har vært mulig de siste årene. UD har tatt opp saken både via ambassaden i Amman og på politisk nivå. Utenriksminister Brende tok i august 2014 opp Krekar-saken på møter med irakiske myndigheter i Bagdad. Brende tok også opp Krekar-saken i KRG (Nord-Irak) i august 2014.