Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:478 (2014-2015)
Innlevert: 21.01.2015
Sendt: 22.01.2015
Besvart: 29.01.2015 av utenriksminister Børge Brende

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvilke konkrete tiltak gjør Norge og den norske ambassaden i Yangon for å beskytte tros-minoriteter fra diskriminering og overgrep samt fremme tros- og livssynsfrihet for alle i Myanmar?

Begrunnelse

Siden myanmarske myndigheter iverksatte reformprosesser mot demokrati, har religiøs konflikt og samfunnsfiendtlighet mot annerledes troende økt drastisk. I følge Pew Research Center har Myanmar gått fra 5,5 til 7,4 på en skala fra 0-10 som måler samfunnsfiendtlighet i et land. Buddhist-nasjonalistiske grupper som «969-bevegelsen» og «Ma Ba Tha» blomstrer og mobiliserer sterkt for et «buddhistisk Myanmar». De er pådriverne bak en rekke nye religionslovforslag som søker å begrense trosfriheten i Myanmar. Buddhist-nasjonalistiske krefter vil at myndighetene skal beskytte «rase og religion» ved å kriminalisere religiøs konvertering og tverreligiøse ekteskap. Det har den senere tid blitt registrert flere blasfemisaker i landet. Blant annet er skribent og NLD-medlem Htin Lin Oo saksøkt av lokale myndigheter for å ha fornærmet buddhismen og Buddha i november 2014. Htin Lin Oo risikerer opp til to års fengselsstraff. I tillegg er tre bar-eiere, hvorav to fra Myanmar og en fra New Zealand, arrestert i desember 2014 etter å ha promotert baren sin med et bilde av Buddha med hodetelefoner. Mennene risikerer fire års fengsel. I tillegg til blasfemianklagene foregår det systematisk diskriminering mot religiøse minoriteter, særlig Rohyinga muslimene, men også mot kristne, etniske minoritetsgrupper, blant annet mot Kachin-folket i Kachin hvor krigen fremdeles herjer.
Norge har en unik posisjon overfor både myanmarske myndigheter og sivilsamfunn. Norge har ved flere anledninger uttalt at menneskerettigheter og trosfrihet skal flagges høyt i samarbeid med bl.a. Myanmar.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg er bekymret for den spente situasjonen mellom buddhister og muslimer i Myanmar, herunder den utsatte situasjonen for den muslimske minoriteten i Rakhine. Menneskerettigheter og trosfrihet er høyt prioritert i vårt samarbeid med Myanmar. Norge har blant annet støttet opprettelsen av et lokalt senter som skal arbeide med interreligiøse konflikter (Center for Diversity and National Harmony). Senteret spiller en nøkkelrolle for å styrke dialogen mellom trossamfunnene i Myanmar og gjennomføre forhandlings- og forsoningsmøter mellom buddhister og muslimer. Senterets hovedoppgave er å overvåke situasjonen samt varsle og forebygge nye voldelige sammenstøt. Norge var en av de første bidragsyterne til dette senteret, som for tiden fokuserer særlig på Rakhine-staten. I tillegg finansierer Utenriksdepartementet Norsk Folkehjelps støtte til lokale organisasjoner i Rakhine, som legger til rette for dialog og konfliktløsning mellom muslimer og buddhister. Norge har i en årrekke bidratt med humanitær bistand til Rakhine, hovedsakelig gjennom Leger Uten Grenser.
Ambassaden i Yangon følger situasjonen i Rakhine nøye og foretar regelmessige besøk til regionen. Saken tas jevnlig opp både med myndighetene og andre viktige politiske aktører. Jeg tok sist opp den uholdbare situasjonen for de muslimske minoritetene i Myanmar i møte med president Thein Sein og øvrige myndighetsrepresentanter under statsbesøket til Myanmar i desember 2014.
Norge støtter opp om FNs høykommissær for menneskerettigheters arbeid med å etablere permanent tilstedeværelse i Myanmar. Norge er aktivt engasjert i de årlige forhandlingene i FNs generalforsamling om menneskerettighetssituasjonen i Myanmar og var også i år medforslagsstiller til resolusjonen. Her uttrykkes det en klar forventning til at Myanmar tar tak i problemene med diskriminering og overgrep overfor tros-minoriteter.
Gjennom vår rolle i fredsprosessen i Myanmar har Norge har spilt en aktiv rolle både med direkte støtte til prosessen, og for å samle internasjonal politisk og økonomisk støtte. En viktig del av dette arbeidet handler om fredsbygging og forsoning mellom majoritetsbefolkningen og de etniske gruppene samt tillitsbyggende tiltak inne i konfliktområdene.
Som representanten påpeker er arbeidet for å fremme tros- og livssynsfrihet høyst relevant for et land som består av ulike etniske grupper og religiøs tilhørighet. Tros- og livssynsfrihet er ett av de prioriterte områdene i Stortingsmelding nr. 10, Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel for utenriks- og utviklingspolitikken. Regjeringen vil fortsette å arbeide for å beskytte trosminoriteter og fremme tros- og livssynsfrihet for alle i Myanmar. Dette vil forbli et sentralt punkt i samtalene med myndighetene.