Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:494 (2014-2015)
Innlevert: 27.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Besvart: 02.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Er, eller har justisministeren vært medlem av en frimurerorden/-losje?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg verken er eller har vært medlem av en frimurerorden/-losje.