Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:517 (2014-2015)
Innlevert: 30.01.2015
Sendt: 30.01.2015
Besvart: 04.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Regjeringa har i samarbeidsavtalen med KrF og Venstre slått fast at bioteknologilova skal evaluerast, og at det ikkje vert innført eit offentleg tilbod om tidleg ultralyd eller eit tilbod om NIPD- blodprøve til alle gravide.
På kva slags måte skal bioteknologilova evaluerast, vert det gjort i form av ei stortingsmelding som så blir fulgt opp av eventuelle lovendringar, og kor tid planlegg statsråden å levere ei slik sak til Stortinget?

Begrunnelse

Bioteknologilova inneheld etiske vurderingar, som treng ein overordna diskusjon av prinsipp og verdiar, før ein går på dei konkrete forslaga. Dette kan best skje gjennom ei ny stortingsmelding. Statsråden har varsla fleire stortingsmeldingar som vert førebudd, blant anna stortingsmelding om legemiddelpolitikk, primærhelsetenesta, folkehelse og sjukehuspolitikk( nasjonal helse- og sjukehusplan). Spørsmålet er om statsråden også vil fremje ei Stortingsmelding om bioteknologi og kor tid dette vil skje.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen vil evaluere bioteknologiloven. I den forbindelse har Bioteknologirådet fått i oppdrag å reise en bred og offentlig debatt om flere tema som reguleres i bioteknologiloven og å oppsummere denne debatten. Samtidig har Helsedirektoratet fått i oppdrag å gi en oppdatering av den faglige utviklingen på bioteknologiområdet. Resultatene av oppdragene skal leveres departementet henholdsvis 14. august og 1. juni 2015.
Etter dette vil Helse- og omsorgsdepartementet utarbeide en stortingsmelding med evaluering av bioteknologiloven. Det nærmere tidspunktet for fremleggelse av meldingen vil bli meddelt Stortinget på vanlig måte.