Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:521 (2014-2015)
Innlevert: 30.01.2015
Sendt: 02.02.2015
Besvart: 12.02.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kan statsråden redegjøre for provenyeffekten av innføringen av uførereformen, sammenlignet med provenyeffekten som ble skissert i Prop. 130 L (2010-2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre), og dersom den har endret seg, kan statsråden begrunne hovedårsakene til det?