Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:528 (2014-2015)
Innlevert: 03.02.2015
Sendt: 03.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvilke grupper mennesker er disse 600 000 statsråden og representanter for regjeringspartiene viser til, hva slags stønader går de på i dag, og hvordan fordeler de seg på aldersgrupper?

Begrunnelse

Statsråden og representanter for regjeringspartiene bruker i den offentlige debatten om endringsforslagene til arbeidsmiljøloven argumentet om at 600 000/650 000 mennesker står utenfor arbeidslivet men vil inn. Senest i politisk kvarter på NRK 02.02.2015 ble dette tallet nevnt.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: