Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:540 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 04.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag om forbud mot organisert tigging på høring med kortere frist enn vanlig.
Vil statsråden forlenge høringsfristen for forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 (ny § 350a og ny § 181a om forbud mot organisert tigging)?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Den aktuelle høringsprosessen er stanset, slik at det ikke lenger er aktuelt å forlenge fristen.