Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:546 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 05.02.2015
Besvart: 12.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvor stort er driftsbudsjettet til de enkelte familievernkontorene i 2015 sammenlignet med 2013 og hvor stor er økningen i direktoratet/ regionskontorene?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere spørsmål om samme tema og registrerer at jeg ikke utfra de svarene jeg har fått kan vurdere hvordan budsjettene har utviklet seg for de som jobber direkte mot brukerne ute på familievernkontorene.
Jeg ber derfor om en oversikt over hvordan bevilgningene er for de enkelte familievernkontor i 2015 sammenlignet med tilsvarende bevilgning i 2013.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: