Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:552 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 05.02.2015
Besvart: 13.02.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Vil regjeringa bidra til å løse situasjonen og kan det være aktuelt å vurdere å heve flyvraket ved et sivilt initiativ?

Begrunnelse

Gjennom media er det blitt kjent at Russland har kontaktet Norge med forespørsel om samarbeid for å heve et russisk flyvrak fra andre verdenskrig. Forespørselen er knyttet til 70-års markeringa av frigjøring fra tysk naziokkupasjon. Norge har avvist forespørselen med begrunnelse om at det ikke er ønskelig med militært samarbeid rundt denne saken i den nåværende utenrikspolitiske situasjonen. Avvisningen har skapt sterke reaksjoner i nord ettersom våre naboer kjempet for og sikret vår frihet. Flere har også pekt på viktigheten av å holde oppe både folk til folk samarbeid og politisk kontakt med Russland. Det russiske initiativet kan bidra positivt i så måte dersom det imøtekommes.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg er opptatt av å bevare og respektere minnene, historien og levningene etter dem som døde under krigen. Dette er en viktig del av vår felles historie med Russland.
Forsvarsstaben mottok i 2014 en russisk anmodning om bistand til å søke etter det aktuelle flyvraket. Det bilaterale militære samarbeidet med Russland er suspendert og forespørselen ble derfor avslått.
Det er ikke gjort noen realitetsvurdering av muligheten for søk og heving av flyvraket. Det vil trolig være nødvendig å gjennomføre omfattende undersøkelser for å se om det er mulig å lokalisere et eventuelt vrak. Etter så lang tid vil dette sannsynligvis være vanskelig. Jeg vil gjøre oppmerksom på at den ytre delen av Tanafjorden ble grundig undersøkt etter Mehamn-ulykken i 1982. Dersom flyet fortsatt hadde vært identifiserbart, ville det med stor sannsynlighet ha blitt funnet. Disse utfordringene ble også understreket i svaret fra konstituert forsvarsminister til stortingsrepresentant S. Navarsete i den ordinære spørretimen onsdag 28. januar 2015.
Som statssekretær Øystein Bø skrev i sitt svar til Fylkesmannen i Finnmark 2. februar, og som konstituert forsvarsminister sa i spørretimen 25. januar, vil jeg imidlertid ikke utelukke det vil kunne være aktuelt for norske myndigheter å gjøre søk i dette området i fremtiden.