Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:557 (2014-2015)
Innlevert: 05.02.2015
Sendt: 06.02.2015
Besvart: 16.02.2015 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er bistandsprosjekter som «sjakk som effektiv bistand til utdanning» noe utenriksministeren vurderer å gi støtte til?

Begrunnelse

Kasparov Chess Foundation Africa (KCF) er en organisasjon som aktivt bruker sjakk for å fremme utdanning og sosial utvikling, særlig i Sør – Afrika, men også i flere andre afrikanske land. Dette gjør de gjennom prosjektet, «Aid for Chess in Education». Organisasjonens målsetting er å inspirere til intellektuell utvikling, styrke læringsevnen hos barn, bygge selvtillit og skape positive rollemodeller blant fattige barn og unge i utviklingsland.
Sjakk er et spill som både er morsomt å spille og samtidig har vist seg å være svært gunstig for å fremme læring. Det er derfor et godt egnet verktøy for å fremme barns læring. Forskning viser gode og positive effekter av å spille sjakk. Barn lærer seg å visualisere trekk og mønster fremover i spillet, og de må lage planer og strategier. I tillegg er det et spill som krever utholdenhet og dyp konsentrasjon, og det gir næring til barns kreativitet. Det kan fremme logisk tenkning, matematisk og naturvitenskapelig forståelse.
Norges sjakkforbund ønsker et samarbeid med KCF for å fremme sjakk i arbeidet for å fremme utdanning. Det er allerede gjennomført en rekke vellykkete pilotprosjekter som viser at små investeringer gir god effekt for barns læring og utvikling.
For å legge til rette for at flere barn i utviklingsland kan få delta i utviklingsprogrammet «Aid for Chess in Education», er det behov for internasjonal finansiering.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: 58 millioner barn globalt står utenfor grunnskolen. Og av verdens 650 millioner barn i grunnskolealder, er det minst 250 millioner som ikke lærer grunnleggende ferdigheter i lesing og matematikk. Denne læringskrisen vil ha store negative konsekvenser for fremtiden.
Regjeringen prioriterer derfor læringsutbytte høyt innenfor utdanningssatsingen og er en pådriver globalt for å sette dette på den internasjonale dagsordenen. I tråd med dette er læring et hovedtema på høynivåkonferansen om utdanning som arrangeres i Oslo 7. juli i år og hvor FNs generalsekretær Ban Ki-moon vil delta.
Erfaring har vist at frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere til et godt læringsmiljø, ikke minst for marginaliserte grupper, gjennom organisering av aktiviteter, lek og idrett i tilknytning til skolen. Slike aktiviteter kan bidra til at flere barn begynner på skolen, at de fortsetter på skolen i flere år og at de faktisk tilegner seg grunnleggende kunnskap.
Norge samarbeider for eksempel med organisasjonen Right to Play, som sammen med utdanningsmyndighetene i flere land bruker lek og sport til bevisstgjøring om og opplæring i temaer som er relevante for nasjonale skoleplaner. Et annet eksempel er Norges Idrettsforbund, som bruker idrett som verktøy for å utvikle sosiale ferdigheter, kunnskap om rettigheter, evne til selvstendige valg og en sunn livsstil. Det er imidlertid viktig at frivillige organisasjoner bidrar til å styrke nasjonale strukturer og ikke bidrar til å bygge opp parallelle systemer.
Sjakk er et engasjerende og intellektuelt stimulerende spill. Jeg deler representantens syn på at Kasparov Chess Foundation Africa (KCF) har potensial til å inspirere til intellektuell utvikling, styrke læringsevnen hos barn, bygge selvtillit og skape positive rollemodeller blant fattige barn og unge i utviklingsland.
Utenriksdepartementet imøteser en søknad fra KFC, eller eventuelt Norges sjakkforbund, KFCs norske samarbeidspartner, som så vil bli gjenstand for en faglig vurdering i departementet og i Norad.