Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:562 (2014-2015)
Innlevert: 06.02.2015
Sendt: 06.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I en skjønnsrettssak om ekspropriasjon har en kvinne i Bergen fått penger av Jernbaneverket til kjøp av ny bolig på 80 kvm til tross for at boligen som eksproprieres er på rundt 180 kvm. Her mister et menneske hjemmet sitt, men det gis ikke erstatning tilsvarende hele huset.
Mener statsråden som eier av Jernbaneverket at erstatningspraksis i denne saken har vært riktig?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er avsagt et skjønn av Bergen tingrett i denne saken, som gjelder ekspropriasjon av en boligeiendom i forbindelse med bygging av ny tunnel gjennom Ulriken. Kvinnen som eier eiendommen har brakt skjønnet inn for lagmannsretten. Det endelige resultatet i saken foreligger derfor ikke.
Det er nå opp til domstolene å ta endelig stilling til erstatningsutmålingen ut fra gjeldende ekspropriasjonserstatningsregler. Det er derfor ikke riktig av meg å kommentere saken utover dette.