Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:582 (2014-2015)
Innlevert: 10.02.2015
Sendt: 11.02.2015
Spørsmålet er trukket tilbake

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Spørsmålet ble trukket.

Bent Høie (H)

Svar

Svaret er ennå ikke tilgjengelig