Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:588 (2014-2015)
Innlevert: 11.02.2015
Sendt: 12.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Hva konkret vil regjeringen foreta seg for å legge press på lovgivningen og behandlingen av opposisjonsleder Anwar Ibrahim i Malaysia?

Begrunnelse

Opposisjonsleder og tidligere visestatsminister, Anwar Ibrahim, ble tirsdag (10.02.15) kjent skyldig i sodomi av malaysisk høyesterett. Anklagene mot den tidligere visestatsministeren går ut på at han i 2008 hadde samleie med en mannlig medarbeider. Anwar, som var en stigende stjerne i malaysisk politikk, ble først pågrepet i 1998, og tilbrakte seks år i fengsel før han ble løslatt. Saken ble gjenopptatt i 2008, og han ble dømt i 2011, men anket dommen til en høyere rettsinstans, hvor han i 2012 ble frikjent. Påtalemyndigheten i Malaysia anket frikjennelsen, og 67-åringen ble igjen dømt for forholdet i mars i fjor, før høyesterett nå opprettholdt dommen. Menneskerettsgrupper har reagert sterkt på rettsprosessen, som de mener er politisk motivert. Anwar selv mener det samme, og sier at det er et forsøk fra regjeringens side på å sabotere opposisjonen, ikke minst siden saken ble gjenopptatt rett etter at han vant valget i 2008. Flere land, som Australia og USA har allerede vært ute og kritisert behandlingen av Anwar Ibrahim. Amnesty International kom samme dag med skarp kritikk og kaller dommen en «undertrykkende kjennelse som vil ha en dempende effekt på ytringsfriheten i landet». Dagen etter, onsdag 11. februar, ble karikaturtegneren Zunar arrestert for å kritisert dommen. Fra norske myndigheter har det foreløpig vært stille.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Dommen mot den malaysiske opposisjonslederen Anwar Ibrahim vekker bekymring.
I en uttalelse 11. februar påpekte jeg at dommen setter alvorlige spørsmålstegn ved rettssikkerheten i Malaysia. Flere andre land har også reagert på rettsprosessen.
Vi har tidligere tatt opp menneskerettighetsspørsmål med Malaysia, og vår ambassade i Kuala Lumpur vil i nærmeste fremtid ta opp Ibrahim-saken med malaysiske myndigheter. Norge samarbeider med EU og likesinnede ambassader om menneskerettighetsspørsmål i Malaysia, og vi vil følge denne saken tett videre i samarbeid med disse.
Denne typen straffebud medfører sjelden tiltale i Malaysia, noe som reiser spørsmål ved domstolenes uavhengighet. Inntil dommen var Ibrahim regnet som den sterkeste utfordreren til dagens regjering, og Norge er bekymret for malaysiske myndigheters vilje til å benytte lovverket for å kneble politiske motstandere av regjeringen.
På generelt grunnlag tar Norge alltid avstand fra dommer med utgangspunkt i lovgivning mot homofili. Slike dommer strider mot grunnleggende menneskerettigheter.