Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:601 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Besvart: 20.02.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Hvor mange operatører var med i HV-016 og hvor mange av disse ble med over i Heimevernets innsatsstyrker?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 11. februar d.å. uttalte forsvarsministeren:

"Først vil jeg få takke representanten Bøhler for et godt spørsmål. Som han jo selvfølgelig vet, ble HV-016 lagt ned i 2010 av den forrige regjeringa. Alle operatørene fikk da tilbud om å bli med over i Heimevernets innsatsstyrker, og veldig mange gjorde det. Det er jeg glad for, fordi de besitter en veldig verdifull kompetanse."

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. februar 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Nybakk om nedleggelse av Forsvarets HV-016-avdelinger. Heimevernet har opplyst at av det opprinnelige antallet på 197 operatører i HV-016- avdelingene var det pr. 26. oktober 2011, 54 operatører med over i Heimevernets innsatsstyrker. Herunder fem av 78 i Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt, fire av 36 i Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt, tolv av 50 i Bergenhus Heimevernsdistrikt og samtlige 33 i Trøndelag Heimevernsdistrikt. Personell med bakgrunn fra HV-016 har vært og er fortsatt velkomne til å fortsette i HVs innsatsstyrker så lenge personellet tilfredsstiller kravene til tjenestegjøring. Dette vil gi den enkelte mulighet til å bidra med sin kompetanse i den nasjonale beredskapen.