Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:605 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Besvart: 20.02.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I spørretimen 11/2 sa forsvarsministeren om nedleggelsen av HV016 at "alle operatørene fikk da tilbud om å bli med over i Heimevernets innsatsstyrker, og veldig mange gjorde det". I media er det senere framkommet at det kun er 5 av 150 av operatørene i Oslo, Bergen og Stavanger som er gått inn i innsats-styrkene.
Mener statsråden at "veldig mange" er et dekkende uttrykk for denne situasjonen eller har hun andre opplysninger, og hvordan vil man framover bedre ta vare på den viktige spesialtrente ressursen HV016-operatørene var?

Begrunnelse

Det var positivt da Forsvarsministeren i Oslo Militære Samfund og til Aftenposten 7/4 2014 sa at hun ville se på om man skal bygge opp igjen prioriterte enheter som raskt kan bistå politiet i befolkningstette områder. Derimot var det mindre positivt at statsråden på spørsmål om oppfølgingen av dette i spørretimen 11/2 i år, svarte ved å vise til Forsvarssjefens anbefalinger, til økt beredskap hos spesialstyrkene og militærhelikopteret og til at HV016-operatørene skulle inn i innsats-styrkene, mm. De sistnevnte kan ha opp til 24 timers responstid, og vil ikke kunne ha samme mulighet for rask responstid eller samme kompetanse som HV016 hadde. Dagens trusselbilde og nylige erfaringer bl.a. fra Frankrike tilsier at Norge må gjøre mer for å sikre at politiet raskt kan få bistand fra Forsvaret når situasjonen krever det. Det vil særlig være i de store byene at denne akuttberedskapen trengs, og mye tyder på at det er mer bruk for det enn noensinne.
Dermed vil det bli viktig å ta vare på de begrensede ressursene Norge har på dette området, herunder de spesialtrente HV016-operatørene. Når det viser seg at planene om at de skulle inkorporeres i innsatsstyrkene ikke har fungert, bør man raskt vurdere andre løsninger, slik statsråden var inne på i Det Militære Samfund i fjor.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. februar 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Bøhler om nedleggelse av Forsvarets HV-016-avdelinger.
Heimevernet har opplyst at av det opprinnelige antallet på 197 operatører i HV-016- avdelingene var det pr. 26. oktober 2011, 54 operatører med over i Heimevernets innsatsstyrker. Herunder fem av 78 i Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt, fire av 36 i Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt, tolv av 50 i Bergenhus Heimevernsdistrikt og samtlige 33 i Trøndelag Heimevernsdistrikt. Personell med bakgrunn fra HV-016 har vært og er fortsatt velkomne til å fortsette i HVs innsatsstyrker så lenge personellet tilfredsstiller kravene til tjenestegjøring. Dette vil gi den enkelte mulighet til å bidra med sin kompetanse i den nasjonale beredskapen.