Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:621 (2014-2015)
Innlevert: 17.02.2015
Sendt: 17.02.2015
Besvart: 23.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva gjør regjeringen for å beskytte synagogene i Oslo og Trondheim, og hva er statsrådens syn på Det Mosaiske Trossamfunds ønske om direkte kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste?

Begrunnelse

Det grusomme angrepet mot synagogen i København føyer seg inn i en rekke av antisemittiske terrorangrep i Europa i det siste. For kort tid siden ble fire gisler drept i angrepet på en kosherbutikk i Paris, og i fjor ble det gjennomført en lignende udåd mot det jødiske museet i Brussel. Det er viktig at myndighetene nå viser at jødiske nordmenns sikkerhet og trygghet har høyeste prioritet. Det har tidligere blitt skutt mot synagogen i Oslo, og sikkerhetstiltak rundt landets to synagoger - i Oslo og Trondheim - må derfor prioriteres. Det Mosaiske Trossamfund har flere ganger etterlyst en direkte kontakt hos Politiets sikkerhetstjeneste. Manglende kontakt med PST skaper usikkerhet. DMT ønsker en slik kontakt for å sikre reell og opplevd sikkerhet for sine medlemmer, jødiske barneforeldre og beboerne ved Jødisk bo- og seniorsenter.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politiet har i samråd med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) iverksatt en rekke tiltak for å sikre jødiske interesser i Oslo og Trondheim. Etter angrepene i Paris i januar i år ble det iverksatt forsterkede sikringstiltak blant annet overfor synagogene i Trondheim og Oslo. Etter angrepet mot synagogen i København ble det iverksatt ytterligere tiltak. Enkelte av disse tiltakene er synlige og statiske, som for eksempel utvendig bevæpnet vakthold, andre er mindre synlige og vil kunne iverksettes i forbindelse med spesielle arrangementer. Det er lav terskel for å opprette ytterlige sikkerhetstiltak dersom situasjonen skulle tilsi at det er behov for det. Politiet i Oslo og Trondheim har god kontakt med talsmenn for Det Mosaiske Trossamfund, det er også opprettet kontaktpunkter ved politidistriktene som kan bidra med rådgiving for eventuelle interne tiltak. Det er i løpet av de siste dagene også opprettet direkte kontakt mellom talsmenn for synagogene og PST både i Oslo og Trondheim.