Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:623 (2014-2015)
Innlevert: 17.02.2015
Sendt: 17.02.2015
Besvart: 23.02.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Norge har om klimamålene for 2020 kommunisert til FN hvor store innenlands utslippskutt man vil gjennomføre.
Hva vil regjeringen kommunisere til FN i forkant av klimatoppmøtet i Paris om hvor store innenlands utslippskutt Norge skal gjennomføre fram mot 2030 slik at dette innebærer en styrking av tidligere ambisjoner?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Regjeringen la 6. februar 2015 fram en stortingsmelding om ny utslippsforpliktelse for 2030. Her fremgår det at regjeringen vil at Norge skal påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990, og at Norge skal gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU, med et klimamål på minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. På klimakonferansen i Lima i 2014 ble det vedtatt at hvert lands indikative nasjonalt bestemte bidrag skal representere en progresjon utover det som er landets nåværende innsats. Regjeringen mener at Norges bidrag utgjør en progresjon ved at vi øker målet til 40 prosent, og ved at vi søker felles oppfyllelse med EU der utslippene skal gjennomføres i EU-landene og Norge uten bruk av fleksible mekanismer utenfor EU. Det vil i den forbindelse bli satt et mål for utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i Norge fram mot 2030. Norges mål forventes fastsatt på samme grunnlag som for EU-landene, og etter forhandlinger med EU. For Norge vil et utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor forutsette at vi får tilgang til fleksibel gjennomføring på lik linje med EU-landene.