Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:625 (2014-2015)
Innlevert: 17.02.2015
Sendt: 17.02.2015
Besvart: 23.02.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Planlegger klima- og miljøministeren å rapportere inn lovnader om finansiering av klimatiltak og klimatilpasning i utviklingsland fram mot 2030 som en del av den indikative forpliktelsen Norge presenterer i forkant av klimatoppmøtet i Paris, og hva vil i så fall norske løfter om klimafinansiering være?

Begrunnelse

Et viktig krav i klimaforhandlingene er at rike land skal bidra med finansiering til klimafinansiering i fattige land. Klimafinansiering til fattige land innebærer både støtte til klimatiltak og til klimatilpasning. Klimafinansiering kan bidra til at fattige land kan skape vekst basert direkte på fornybar energi framfor å gå omveien om store investeringer i fossile energisystemer. Fattige samfunn er ofte mest sårbare for klimaendringene, og klimafinansiering kan derfor også bidra til at fattige land får større evne til å tilpasse og hindre at samfunnsutviklingen ødelegges av endret klima. Utviklingslandene i klimaforhandlingene har vært opptatt å få reell sikkerhet for at løftene om klimafinansiering fra rike land faktisk vil realiseres. Troverdig klimafinansiering er viktig fordi det ut fra et rettferdighetsperspektiv er viktig å være solidariske med de som rammes aller hardest av klimaendringene og fordi det bidrar til å skape tillit mellom landene i forhandlingene.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Norge planlegger ikke å formidle løfter om finansiering av klimatiltak og klimatilpasning som en del av den indikative forpliktelsen Norge skal presentere i løpet av første kvartal 2015.
Den særskilte runden vi ser i 2015 fra landene med å legge frem indikative forpliktelser ble besluttet på partsmøtet i Warszawa desember 2013 for å formidle hva landene var rede til å bidra med av utslippskutt i en ny klimaavtale. Det var ikke meningen å inkludere bidrag til klimafinansiering i slike indikative forpliktelser. Dette ble bekreftet gjennom vedtaket på siste partsmøte i Lima der informasjonskravene knyttet til de indikative forpliktelsene ikke omhandler klimafinansiering, og nesten utelukkende retter seg mot utslippsreduserende tiltak.
Selv om bidrag til klimafinansiering ligger utenfor intensjonen med de indikative forpliktelsene, er jeg enig i at dette er svært viktige krav og tema i forhandlingene om ny klimaavtale. Den nærmere innretningen av klimafinansiering i en ny klimaavtale vil derfor bli et sentralt forhandlingstema fram mot klimakonferansen i Paris.