Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til næringsministeren

Dokument nr. 15:630 (2014-2015)
Innlevert: 17.02.2015
Sendt: 18.02.2015
Besvart: 25.02.2015 av næringsminister Monica Mæland

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Regjeringen har varslet at forslag til endringer i loven om helligdager og helligdagsfred om kort tid blir sendt på bred høring, og at regjeringen ønsker å fremme lovforslag for å åpne for søndagsåpne butikker.
Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser det vil ha for butikkmangfoldet, særlig i distriktene, dersom det åpnes for søndagshandel?

Begrunnelse

Per Nyborg, adm. direktør i det danske Institut for Center-Planlægning, har pekt på at konsekvensene ved åpning for søndagshandel i Danmark var at kun de med sterke økonomiske muskler vil stå distansen og få en konkurransefordel på lengre sikt. I Danmark var konsekvensen at nær 100 butikker ble erstattet av et mindre antall større og mer sentralt liggende butikker.
Det er antatt fra NHO Handel at utvidede åpningstider vil gi uendret omsetning og økte kostnader. Dette vil gi redusert lønnsomhet. De påpeker at det for mange kjeder dessverre er slik, med dagens lave lønnsomhet, at åpning for søndagshandel vil føre til negative resultater og nedleggelse av butikker, særlig i distriktene.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringens utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider. I hvilken grad adgangen til søndagshandel vil påvirke butikkmangfoldet, avgjøres av de valgene som butikkeiere og forbrukere gjør. Handelsstanden konkurrerer i dag blant annet på pris, bredde og kvalitet i varetilbudet, servicegrad og åpningstider. Dersom adgangen til å holde åpent utvides, vil konkurransen om kundene øke. Forbrukerne vil få flere valgmuligheter, og det kan tenkes at handlemønstrene vil endres noe. Blant annet kan butikker med bredt vareutvalg komme styrket ut. I distriktene vil søndagsåpne butikker blant annet kunne gi økt mulighet for salg til turister og utenbygdsboende.