Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:639 (2014-2015)
Innlevert: 18.02.2015
Sendt: 18.02.2015
Besvart: 23.02.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Hvordan vil regjeringen legge opp arbeidet med en evaluering av rovviltforliket innen 2016?

Begrunnelse

Ifølge rovviltforliket pkt. 2. 1. 9. så skal den regionale forvaltningen og de regionale bestandsmålene evalueres innen fem år. Det er viktig at denne evalueringen blir uavhengig og at både mål og virkemidler må evalueres og legge grunnlag for en oppdatering av rovviltforliket.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Rovviltforliket ligger til grunn for regjeringens rovviltpolitikk. Det innebærer at vi i tråd med rovviltforlikets punkt 2.1.9 skal evaluere den regionale rovviltforvaltningen og de regionale bestandsmålene for rovvilt innen fem år.
Klima- og miljødepartementet har i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet utarbeidet et oppdrag for evalueringen til Miljødirektoratet. Evalueringen skal omfatte de regionale bestandsmålene for rovvilt og den regionale forvaltningen. Vi har i oppdraget lagt vekt på at evalueringen skal være faglig uavhengig. Vi håper evalueringen vil gi oss verdifull kunnskap som vi kan benytte i det videre arbeidet med å utvikle rovviltpolitikken i tråd med rovviltforliket.