Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:640 (2014-2015)
Innlevert: 18.02.2015
Sendt: 19.02.2015
Besvart: 26.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Har samferdselsdepartementet vurdert å avhjelpe problemene med trafikkavvikling i rundkjøringen øst for Fetsundbrua med permanent/midlertidig lysregulering eller andre løsninger?

Begrunnelse

Øst for Fetsundbrua i Fet kommune i Akershus finnes en rundkjøring som i rushtiden om morgenen er en av de største proppene på riksveg 22. Dette er til stor belastning for de reisende. Rundkjøringen kanaliserer trafikk fra de tre veiene inn på Fetsundbrua østfra. Dette dreier seg om riksvei 22 (hvor trafikken fra Aurskog-Høland og Indre Østfold kommer)og Kirkeveien sørfra (hvor trafikken fra boligområdene ved Fet kirke kommer) og Kirkeveien nordfra (hvor trafikken fra østsiden av Glomma i Fet og Sørum kommer).

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Rv 22 fra Kringenkrysset i Fet og vestover er en tofelts veg med stor trafikk og tydelige rushtidstopper. Kryssene, som stort sett er plankryss bygget som rundkjøringer eller signalregulerte kryss, har begrenset kapasitet. En god del sidevegstrafikk inn i kryssene bidrar tidvis til køsituasjoner. Det er gjort tiltak i flere enkeltkryss for å bedre den samlede trafikkavviklingen på strekningen, nå sist i det signalregulerte krysset på vestsiden av Fetsundbrua. Her ble grønntidene i krysset økt høsten 2014. Det er likevel slik at rundkjøringen på østsiden av Fetsundbrua har kapasitetsmessige utfordringer. Utbygging av rv 22 som firefelts veg mellom Lillestrøm og Gardervegen (Fetsund) vil bli ferdig i løpet av 2015. Ombygging av lyskrysset på vestsiden av brua til rundkjøring vil sannsynligvis også bli ferdigstilt på samme tidspunkt. For å bidra til god trafikksikkerhet og best mulig trafikkavvikling også i rundkjøringen på østsiden av Fetsundbrua når det nye anlegget står ferdig, vil Statens vegvesen vurdere ulike tiltak. Det kan da være aktuelt å regulere sidevegstrafikken, enten ved tilfartskontroll eller rushtidsbom, for å prioritere trafikken på rv 22. En ombygging til lysregulering vil redusere kapasiteten i forhold til dagens rundkjøring, og synes derfor ikke aktuelt.