Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:655 (2014-2015)
Innlevert: 19.02.2015
Sendt: 20.02.2015
Besvart: 27.02.2015 av utenriksminister Børge Brende

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): En 10 år gammel jente som er norsk statsborger, ble bortført til Russland i august 2013 av sin mor. Far er ved dom i Sør-Trøndelag tingrett tilkjent foreldreansvar alene. Russiske myndigheter gir ingen informasjon til barnets far og han får heller ikke innvilget visum til Russland for å treffe barnet, heller ikke utføre nødvendige rettslige tiltak.
Hva gjør og hva har norske myndigheter gjort for å bringe den norske statsborgeren hjem?

Begrunnelse

Dom i Sør Trøndelag tingrett, som tillegger far foreldreansvar for sin datter alene, falt 9.4.2014. Det vises til sakspremisser og domsavsigelse som gir nærmere informasjon om den 10 år gamle jenten. Vi er kjent med at Utenriksdepartementet har vært inne i saken uten at dette har bidratt til noen løsning. Det er derfor behov for å få belyst hva som faktisk er gjort og hvilke tiltak som kan iverksettes for å få saken løst.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Utenriksdepartementet yter konsulær bistand til barnets far. Bortføringen av barnet er en straffbar handling i Norge, og moren er etterlyst via Interpol og SIS (Schengen). Faren er av norsk domstol tilkjent omsorgen alene samt retten til å ha datteren boende hos seg. Utenriksdepartementet har hatt jevnlig kontakt med faren siden saken startet, og hadde også et møte med ham sommeren 2014. Videre har Utenriksdepartementet gitt faren råd og redegjort for mulige løsninger i saken. Den norske ambassaden i Moskva har flere ganger tatt opp bortføringen med russiske myndigheter. Også Utenriksdepartementet har tatt saken opp med russerne, senest overfor den russiske ambassadør i Oslo i desember i fjor. Russiske myndigheter er blant annet anmodet om å utvirke at faren gis visum til Russland for å kunne besøke sin datter. Faren har til nå ikke blitt gitt visum, og russiske myndigheter har heller ikke opplyst hvor i Russland datteren befinner seg. Bortføringer til land Norge ikke har konvensjonssamarbeid med er utfordrende grunnet fraværet av folkerettslige regler. Saken må løses enten gjennom en minnelig ordning mellom foreldrene eller gjennom en rettslig løsning i Russland. Utenriksdepartementet vil fortsette å ta opp saken med russiske myndigheter.