Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:659 (2014-2015)
Innlevert: 20.02.2015
Sendt: 20.02.2015
Besvart: 02.03.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Viser til Dokument 8:125 S (2009-2010), Innst. 319 S (2009-2010) om å heve grensen for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW.
Er dette noe regjeringen har til hensikt å følge opp?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Små vannkraftverk gir et vesentlig bidrag til fornybarsatsingen i Norge. De siste årene har vi derfor prioritert og gitt svært mange konsesjoner til fornybarutbygging av småkraftverk i tillegg til en rekke vindkraftanlegg. Et stort antall tilsvarende prosjekter vil også bli konsesjonsbehandlet de nærmeste år.
Slik fornybarsatsing har derimot liten reguleringsevne som er nødvendig for at vi skal ha god nok kraftforsyningssikkerhet over hele landet fremover. I et langsiktig tidsperspektiv vil det derfor være et særlig behov for å konsesjonsbehandle prosjekter for utbygging av regulerbar vannkraft, noe småkraftverkutbygging bidrar lite til.
Regjeringen tar sikte på å legge fram en helhetlig energimelding våren 2016. Behovet for ny fornybar energi med fokus på behovet for effekt og regulerbarhet, inngår i arbeidet med energimeldingen. Jeg finner det derfor ikke hensiktsmessig å fremme enkeltforslag nå uten først å se tiltakene i sammenheng som vi skal foreta i energimeldingen.