Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:673 (2014-2015)
Innlevert: 24.02.2015
Sendt: 25.02.2015
Spørsmålet er trukket tilbake

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Spørsmålet ble trukket.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: