Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:689 (2014-2015)
Innlevert: 27.02.2015
Sendt: 27.02.2015
Besvart: 05.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det vises til svar på spørsmål Dokument nr. 15:614 (2014-2015). Her har statsråden bare oppgitt deler av teksten i notatet som danner bakgrunnen for utredningen.
Er de økonomiske rammer for utredning og etablering av "dyrekrim" overhode ikke nevnt i notatet som er oversendt blant annet Politidirektoratet og Mattilsynet?

Begrunnelse

Det er vanskelig å forstå at annet enn bekvemmelighetshensyn for statsråden ligger bak hemmeligholdet av det hele og fulle oppdrag som er gitt for utredning av dyrekrim/dyrepoliti.
Dette er en utredning som skal gjennomføres av offentlige instanser om organisering av offentlig virksomhet. Det må derfor være en svært høy terskel for hemmelighold. Det er vanskelig å se hvorfor og på hvilket grunnlag statsråden nekter Stortinget innsyn i det notatet som er sendt.
Det legges til grunn at også denne regjeringen praktiserer prinsippet om meroffentlighet.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Nei, de økonomiske rammene nevnes ikke i notatet. Når det gjelder det som omtales i begrunnelsen for spørsmålet, er det korrekt at også denne regjeringen praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Jeg vil også peke på at jeg ikke er kjent med at Stortinget har bedt om innsyn (jf. Stortingets forretningsorden § 74) i notatet som er sendt mellom partene i arbeidsgruppen.