Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:693 (2014-2015)
Innlevert: 27.02.2015
Sendt: 02.03.2015
Besvart: 06.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Jeg viser til svarene statsråden ga på skriftlig spørsmål 537 (2013-2014) og 1007 (2013-2014) hvor det ble lovet at Justisdepartementet skulle følge opp St. Meld nr. 26 om offentlig rettshjelp - Rett hjelp og Innst. S. nr. 341 fra Justiskomiteen.
Hva skjedde med planen om å følge opp endringer i rettshjelpsordningen, og når kan det ventes et høringsnotat om endringer i rettshjelploven?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har sett på mulige forbedringer av rettshjelpsregelverket. I lys av mange andre presserende oppgaver har regjeringen imidlertid besluttet å ikke gå videre med dette arbeidet nå. Jeg kan derfor ikke på det nåværende tidspunkt si noe om når forslag til endringer vil bli sendt på høring.