Skriftlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:701 (2014-2015)
Innlevert: 04.03.2015
Sendt: 04.03.2015
Besvart: 06.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Kan justisministeren avkrefte eller bekrefte om det er tatt stilling til hvor politimesteren i Møre og Romsdal skal lokaliseres?

Begrunnelse

Regjeringspartiene og Venstre er enige om en politireform som, hvis den blir vedtatt i Stortinget, vil føre til at dagens to politidistrikt i Møre og Romsdal blir til ett politidistrikt som dekker hele fylket. I dag er politimesteren for Nordmøre og Romsdal politidistrikt lokalisert i Kristiansund, mens politimesteren for Sunnmøre politidistrikt er lokalisert i Ålesund. På bakgrunn av medieoppslag kan det se ut som at det allerede er bestemt hvor politimesteren i det nye politidistriktet skal lokaliseres.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er ikke besluttet hvor politimesteren skal lokaliseres. Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) ble lagt frem for Stortinget den 6. mars 2015. Jeg viser til punkt 13 Gjennomføring av nærpolitireformen, hvor det fremgår at Politidirektoratet skal gis fullmakt til å bestemme hvor administrasjonsstedet i det enkelte politidistrikt skal geografisk plasseres.